Menu
Your Cart

Formulár na odstúpenie od zmluvy

                                                   VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

                                                                    Internetového obchodu www.escentaz.com a www.parfemy-escentaz.sk

                                                                       (vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)


– Komu: Mgr. Alica Eszenyiová, Školská 48, 076 84 Bačka

 

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* :

 

– Dátum objednania/dátum prijatia*:

 

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

 

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

 

V prípade ak si želáte zaslať peniaze na bankový účet uveďte jeho číslo:

 

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 

.......................................

 

– Dátum:

 

* Nehodiace sa prečiarknite.

 

This is the sticky Notification module. You can use it for any message such as cookie notices, special promotions, or any other important text.